IMG_3269

VALUTATILLÄGG

Här hittar du information om aktuellt valutatillägg.
 

Aktuellt valutatillägg Oktober 2018: 4%

Bäste kund,

Den svenska kronan har nått sin svagaste nivå på många år och det är väldigt osäkert
hur den framöver kommer att utvecklas. Vi importerar merparten av alla produkter vi
säljer på den svenska marknaden och påverkas därför direkt av denna utveckling.
I våra priser finns en viss marginal inräknad för att hantera dessa rörelser men nu har vi
nått en nivå där vi tydligt passerat denna marginal och vi måste anpassa oss till detta för
att klara av kursförlusten.

Vi har valt att tillämpa ett valutatillägg som vi varje månad uppdaterar mot officiell kurs
mot Euron. Tillägget kommer att läggas direkt på alla våra priser med den %-sats som
överstiger kursen 1 Euro = 10:00 SEK. Detta sker då för nästa månad med början 1 maj.

Ex: Om Euron nått en medelkurs på 10:40 under april kommer priset att justeras upp med
4 %, vilket motsvarar 40 öre under maj månad. Sedan räknas detta tillägg ut varje månad 
och gäller för kommande månad. Maj månads snittkurs anger juni månads tillägg o.s.v.
Detta tillägg kommer att presenteras på vår hemsida.

Vår förhoppning är ju att kursen återgår till det mer normala och när Euron är tillbaka på
1 Euro = 10:00 så slopas naturligtvis åter detta tillägg. Tillägg från 1 maj blir alltså 4 %.

Har ni frågor återkom gärna till oss.

Med vänlig hälsning,
H. Halldén AB